Array[0]Array[0] Array[1]Array[1] Array[2]Array[2] Array[3]Array[3]

Nuoto Giunone
https://www.master205.it/

THE BEST TIMES

SELECT
ATHLETE
   


FedrigoMargherita
..DATE Events METRES Specialteis Pool Time POINTS
..13-03-2016Gardolo50CRAWL 2500:36:18712.27
..13-03-2016Gardolo200CRAWL 2502:48:90737.71
..14-02-2016Lignano200CRAWL 5002:54:26722.89
..14-02-2016Lignano800CRAWL 5012:45:00713.40
AVERAGE POINTS 721.57