Array[0]Array[0] Array[1]Array[1] Array[2]Array[2] Array[3]Array[3]

Nuoto Giunone
https://www.master205.it/

THE BEST TIMES

SELECT
ATHLETE
   


BoscainiGiovanni
..DATE Events METRES Specialteis Pool Time POINTS
..13-03-2016Gardolo50CRAWL 2500:36:10649.31
AVERAGE POINTS 649.31