Array[0]Array[0] Array[1]Array[1] Array[2]Array[2] Array[3]Array[3]

Nuoto Giunone
https://www.master205.it/

THE BEST TIMES

SELECT
ATHLETE
   


ZusiBasilio
..DATE Events METRES Specialteis Pool Time POINTS
..09-04-2016Trento50CRAWL 2500:30:33772.83
..09-04-2016Trento100CRAWL 2501:11:24727.40
AVERAGE POINTS 750.12